Aprílová Zámecká Dyje

Díky pandemii byla zrušena řada jarních vypouštění a na přirozených tocích v dojezdové vzdálenosti okolo 100km svítily (kromě notoricky známé Moravy) červené semaforky sjízdnosti. V seznamu neobjevených toků jsme měli také Dyji, ani ta ovšem nebyla v atraktivnějším úseku ze Znojma sjízdná. Volba tedy padla na její „odbočku“: Zámeckou Dyji.

Pokračování textu Aprílová Zámecká Dyje

Dřevnice 24.5.2019

Dřevnice protéká Zlínem v rovném umělém korytě s četnými nesjízdnými jezy a kromě období tání sněhu nebo dešťů nemá dostatek vody. Díky tomu je považována za vodácky neatraktivní a nefiguruje v žádném průvodci. Přitom cca 10 km dlouhý úsek mezi Slušovicemi a Zlínem, (pokud přimhouříme oko nad naplavenými odpadky a přenášením jezů) sliboval při pohledu ze břehu docela pěkné svezení. Bylo tak otázkou času, kdy splujeme „domácí“ řeku.

Pokračování textu Dřevnice 24.5.2019

Průzkum Vláry 24.2.2019

Vlára je jedna z říček v okolí Zlína, která by měla být z jara nebo po deštích vodácky atraktivní jak charakterem, tak délkou splavného toku. Má svůj profil na raft.cz, ale moc informací o aktuálním stavu (průjezdnost křoví, překážky, vzhled okolí, …) se tam nenajde. Pro zjištění situace jsem se v neděli 24.2.2019 po poledni vypravil na suchozemský průzkum.

Pokračování textu Průzkum Vláry 24.2.2019