Aprílová Zámecká Dyje

Díky pandemii byla zrušena řada jarních vypouštění a na přirozených tocích v dojezdové vzdálenosti okolo 100km svítily (kromě notoricky známé Moravy) červené semaforky sjízdnosti. V seznamu neobjevených toků jsme měli také Dyji, ani ta ovšem nebyla v atraktivnějším úseku ze Znojma sjízdná. Volba tedy padla na její „odbočku“: Zámeckou Dyji.

Pokračování textu Aprílová Zámecká Dyje