Senice 18.5.2023

Okolí Lidečka nabízí řadu zajímavých míst k výletům, třeba na Pulčínské, Čertovy nebo Lačnovské skály. Místní říčka Senice, pokud má výjimečně vodu, rozhodně stojí za i za vodácký výlet.

Přes tři roky jsme se na Senici chystali od doby, co jsme ji prochodili při fotodokumentaci a upřesňování kilometráže. V polovině května na východní Moravě intenzivně zapršelo. Naplánovali jsme si s Helou volno (děti neměly zájem o dobrodružství), nastudovali překážky na řece a ve čtvrtek ráno vyrazili.

Polovinu posádky s materiálem jsem vyložil pod Čertovými skalami, zavezl auto do Ústí a zpět dojel busem. Vyrazili jsme po deváté hodině, limnigraf v Ústí zaznamenal 105 cm, 5.59 m3/s. To je něco málo pod limit uváděný na raft.cz (110 cm). Pouze v prvním úseku kolem cesty je dno ploché a široké, takže se občasnému šoupnutí nedalo úplně vyhnout, dál už se vždy daly najít proudnice s dostatkem vody.

Hned na začátku bylo i publikum: asfaltéři, policajti…

Po odbočení doleva následuje pěkný, civilizací nejméně dotčený úsek přírodních meandrů. Tady byla nízká voda spíš výhodou pro případ stromu za zatáčkou. Nakonec byl přes celou řeku pouze jediný v pomalejším úseku a dal se přešoupnout bez vystupování. Za mostem pod silnicí je už koryto přehlednější a v jednom místě s pěknými balvany. Jediný betonový stupeň u cesty je v pohodě.

V meandrech

Kamenný zához v Lužné měl vpravo jazyk s dostatkem vody. Potom následují dva vyšší jezy. Podle zápisů na raft.cz se při nízké vodě jezdí, ale z malého Heliosu udělají tyhle skoky ponorku, takže jsme je přetahovali oba, i když ten dolní vypadal o něco lépe.

Přírodní úsek před Lužnou

V Polance jsem udělali plánovanou přestávku ve svérázném přístavu na levém břehu. Kromě symbolických majáků, kotev a serepetiček tu kotví „Mamut vor“. Dali se s námi do řeči majitelé z přilehlého domku, kapitán je zasloužilý autobusák a mimo jiné s tím prý vozí děcka po nadjezí.

Přístav ve Valašské Polance

Kamenný jez pod přístavem jsme sjeli, následující kolmý jez přenášeli vlevo. Stupeň u průmyslového areálu před Leskovcem po prohlédnutí sjízdný, kamenný zához v Leskovci sjízdný s odřenýma ušima (málo vody) a jez v Ústí opět přenesen. V jednom místě byl zátaras z kmenů, ale šel ze břehu zprůjezdnit, u fabrik pak visí docela nízko kabely.

Kamenný jez pod přístavem

Cestu civilizací od Lužné dál jsem čekal nepříliš zajímavou. To se naštěstí nepotvrdilo, i v rovných úsecích voda proudí a tvoří peřejky nebo vlny za nízkými prahy. Navíc na pár místech se díky strmému levému svahu vrátí přírodní charakter a občas se objeví nějaká skalka.

Stupeň u průmyslové zóny před Leskovcem

Plavbu jsme ukončili za silničním mostem těsně před ústím do Bečvy. Přes stavební ruch se tu dalo zaparkovat a diskrétně převléci do sucha. V čase příjezdu ukazoval LG 102 cm a 4,94 m3/s.

Skalka před ústím

Říčky v okolí Zlína sice splouváme z jistého patriotismu, ale Senice je příjemný vodácký zážitek i bez tohoto motivu a spolu s Vlárou stojí za cestování z větší dálky. Mimochodem podél obou toků vedou cyklostezky, další se staví a brzy bude jejich propojení od Bečvy po Váh kompletní.